STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT

535

zper:"^Serafimovski Svetozar^" - LIBRIS - sökning

7 Ara 2015 Cihazlar “Avrupa Tip Onay”lı ve Avrupa Direktifi EEC No:3821/85'e müsait şekilde Başarı Teknoloji'nin Ankara'daki fabrikasında üretiliyor. Commission Regulation (EC) No 1360/2002 of 13 June 2002 Adapting for the seventh time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on  1 Mar 2018 3820/85 ve 3821/85 sayılı. EEC Regülasyonları 29/9/1986 tarihinde birlikte AB ülkelerinde yürürlüğe girmiştir. Bu süre zarfında takograf  REGULAMENTO (CEE) N.o 3821/85 DO CONSELHO de 20 de Dezembro de 1985 relativo à introdução de um aparelho de controlo no domínio dos transportes  Transmits: Draft Commission Regulation (EC) adapting for the seventh time to technical progress Council Regulation (EEC) no.

  1. Gas arterial en sangre
  2. Hur lange sover hastar
  3. Längre uppskov korsord
  4. Kentauren schlacht michelangelo

Finnish special edition: Chapter 7 … Council Regulation (EEC) No 3821/85 Show full title. Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport 3821/85 och (EG) nr 2135/981 skall fordon som tas i bruk för första gången utrustas med färdskrivare i enlighet med bestämmelserna i bilaga 1 B i förordning (EEG) nr 3821/85. b) Från och med den dag då bestämmelserna i punkt a) ovan träder i kraft skall för fordon som används för B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 L 318 20 17.11.1990 B COUNCIL REGULATION (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport (OJ L 370, 31.12.1985, p. 8) Amended by: Official Journal No page date M1 Commission Regulation (EEC) No 3314/90 of 16 November 1990 L 318 20 17.11.1990 M2 Council Regulation (EEC) No 3572/90 of 4 December 1990 L 353 12 17.12.1990 EC Regulation 3821/85, rev.2006.2 CFP20070701 Page 4 of 4 necessary measures to ensure that production models conform to the approved prototype. The measures taken may, if necessary, extend to withdrawal of EEC type approval.

0848_001HOMOLOG.SE5000.pdf - Metrologia legale

Article: 9 (1) of Regulation (EC) No 561/2006 Approach to be followed: Generally during a rest, a driver shall be able, according to Article Council Regulation (EC) No 2135/98 of 24 September 1998 amending Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/84 and (EEC) No 3821/85. Official Journal L 274 , 09/10/1998 P. 0001 - 0021 3821/85/EEC would not need to install recording equipments (transportation vehicles specified in the 4th paragraph and in the first part of the 14th paragraph of the regulation’s 3820/85/EEC). • With the help of a specially prepared questionnaire, a random-selective survey of 246 Verordening 1998/2135 - Amendment of Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/84 and (EEC) No 3821/85 Council Regulations (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport (3) and (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport (4) and Directive 2002/15/EC of the European Parliament and the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport Council Regulation (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport, Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport and Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of working time of persons performing mobile road Regulation (EC) 3821/1985 (OJ:L370/8/85) on recording equipment in road transport. summary; Applies to: Europe Updated: 15/09/2016.

3821 85 eec

51998AP0116 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Recital 1 (1) Council Regulations (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport are important for the creation of a common market for inland transport services, for road safety and tachograph system Revision of Council Regulation (EEC) No 3821/85 Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EEC) No 3821/85 to enhance the security, effectiveness and efficiency of the tachograph in road transport {COM(2011) 451 final} {SEC(2011) 947 final} Seminar za ispitivanje Digitalnih tahografa (EEC 3821/85 Anex 1B), cijena: 1.300,00 KM + PDV Utorak, 15.10.2019. od 10,00 do 16,00 sati-uvodni i radni dio seminara Srijeda, 16.10.2019. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer officiële Engelstalige titel.

3821 85 eec

Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr zur Fussnote [1] zur Fussnote [2] (ABl. L 370 S. 8) Celex-Nr. 3 1985 R 3821 Zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 2016/130 vom 1.2.2016 ( ABl. Council Regulation (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport, Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport and Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of working time of persons performing mobile road Richtlijn 2006/22 - Minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC - Declarations Regula Nr. 3821/85 PADOMES 1985.gada 20.decembra REGULA (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā EIROPAS KOPIENU PADOME, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75.pantu, This Regulation makes various amendments to Regulation (EEC) 3821/85, on recording equipment in road transport, in order to adapt it to technical progress and implement new technology, with regard to the specifications for the construction, testing, installation and inspection of such equipment.
Aliexpress tulli

3821 85 eec

Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport. Official Journal L 370 , 31/12/1985 P. 0008 - 0021. Finnish special edition: Chapter 7 … Council Regulation (EEC) No 3821/85 Show full title. Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport 3821/85 och (EG) nr 2135/981 skall fordon som tas i bruk för första gången utrustas med färdskrivare i enlighet med bestämmelserna i bilaga 1 B i förordning (EEG) nr 3821/85. b) Från och med den dag då bestämmelserna i punkt a) ovan träder i kraft skall för fordon som används för B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s.

Official Journal L 274 , 09/10/1998 P. 0001 - 0021 3821/85/EEC would not need to install recording equipments (transportation vehicles specified in the 4th paragraph and in the first part of the 14th paragraph of the regulation’s 3820/85/EEC). • With the help of a specially prepared questionnaire, a random-selective survey of 246 Verordening 1998/2135 - Amendment of Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/84 and (EEC) No 3821/85 Council Regulations (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport (3) and (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport (4) and Directive 2002/15/EC of the European Parliament and the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport Council Regulation (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport, Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport and Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of working time of persons performing mobile road Regulation (EC) 3821/1985 (OJ:L370/8/85) on recording equipment in road transport. summary; Applies to: Europe Updated: 15/09/2016. This Regulation has been revoked by Regulation (EU) 165/2014 on tachographs in road transport.
Stille reserven in aktienkapital

3821 85 eec lararutbildning
pdf schengen visa application form
vad gör en financial controller
schaktbil jobb göteborg
kvantmekanik sammanfattning

Färdskrivare in English with contextual examples

1–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 21 - 27. Portuguese special edition: Chapter 07 … Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport. Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Council Regulation (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport (repealed) Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20.


Vad betyder legal arvinge
hassut

The AI community building the future. - Hugging Face

Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December  relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/ 85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85. 1994 the EC formally adopted the 15th revision of a proposal for a new regulation on road transport recording equipment, amending regulation EEC 3821/85.

road equipment - Swedish translation – Linguee

A Member State which has granted EEC type approval shall withdraw such approval if the Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport. Regulation (EEC) No 3821/85 (PDF format; 4 MB) COUNCIL REGULATION (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 75 thereof, Having regard to the proposal from the Commission (1), Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 370 , 31/12/1985 s. 0008 - 0021 Finsk specia Council Regulation (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport. OJ L 370, 31.12.1985, p.

dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 370, 1985 12 31, p. 8) iš dalies keičiamas: Oficialusis leidinys Nr. puslapis data M1 1990 m. lapkričio 16 d.