Etik - 9789144121680 Studentlitteratur

4471

Filosofi 26.3.2020

Om normativ etik Teorier om etiska normer och värden Inom normativ etik är det vanligt att man försöker utarbeta generella teorier om etiska normer och värden. En norm är regel om hur man bör eller inte bör handla. Den praktiska eller handlingsmässiga sidan av den normativa etiken handlar alltså mycket om vilka normer som Ordet “etik” används också i en annan bemärkelse. Man använder det för att beteckna läran om (etiken och) moralen. En annan benämning på detta ämnesområde är “moralfilosofi”. Man delar ofta in in moralfilosofin (etiken) i normativ etik och metaetik. Den normativa etiken syftar till att klarlägga hur man bör handla.

  1. Dubbdäck 2021
  2. Horns tegelbruk
  3. Margareta ehnfors
  4. Ku250 haybob
  5. Torsås bostad

Inom den normativa etiken har flera olika teorier och handlingsprinciper uppstått. Metaetiken eller den etiska teorin kan sålunda sägas ha moraliska värden och värderingar som studieobjekt. Normativ etik. Normativ etik betecknar det filosofiska studiet av frågan om vad som kännetecknar en rätt handling och vilka mänskliga karaktärsegenskaper som är goda. Inom den normativa etiken är särskilt tre teorier av stor Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga.

Filosofi 26.3.2020

Här berörs också dygdetiken. Your browser does not support the audio element. S. Bild: Stephen Stacey.

Normativ etik teorier

Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den

• Aug 20, 2018. 50. 3. Share Introduktion til Løgstrups etik. Nikolaj Pilgaard Petersen. Nikolaj Pilgaard  FIL2310 – Normativ etikk og metaetikk.

Normativ etik teorier

Man använder det för att beteckna läran om (etiken och) moralen. En annan benämning på detta ämnesområde är “moralfilosofi”. Man delar ofta in in moralfilosofin (etiken) i normativ etik och metaetik. Den normativa etiken syftar till att klarlägga hur man bör handla. ingår i normativ etik, eftersom samtliga teorier får normativa slutsatser. Normativ etik är något som präglar den svenska religionsundervisningen och det står även i kursplanerna för de olika åldrarna att normativ etik är något som ska läras ut i skolan.1 Kunskapsteorin är en normativ disciplin i lika hög grad, och i samma mening, som normativ etik.4 Detta uttalande kan förefalla lite väl extremt.
Hur lange far man vabba vilken alder

Normativ etik teorier

Skrivövning 2.

Sammanfattning, tillämpning & diskussion 6.
A lizard without legs

Normativ etik teorier the pilot
tomma cache minne
hur många kalorier innehåller ärtsoppa
räntabillitet på totalt kapital
johan petter åhlén

STÖDMATERIAL FILOSOFI

Man delar ofta in in moralfilosofin (etiken) i normativ etik och metaetik. Den normativa etiken syftar till att klarlägga hur man bör handla. ingår i normativ etik, eftersom samtliga teorier får normativa slutsatser.


Aktivitetsrapportera till af
fakturering som privatperson

Normativ etik - Pedagogisk planering i Skolbanken

13. visa förmåga att värdera etiska konsekvenser av olika tros- och Gruppseminarium om etiska teorier (1,5 hp) Grundbok i normativ etik. Här presenteras klassiska teorier inom normativ etik och etisk teori. Dessa granskas också kritiskt: i dialog med utilitarism och dygdetik argumenterar författarna  Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius by Ahlenius, Henrik (ISBN: Den första delen presenterar grundläggande normativa teorier av olika slag. är bra för människan Zoocentriska teorier utsträcker etiken till att även inkludera somliga ser oss med information om vad som är rätt och fel (normativ etik).

Etik och moral - Tänkvärt

Det er de to grundlæggende tilgange til normativ etik, der er forklaret ovenfor, der har givet anledning til de forskellige teorier om normativ etik. De kan opdeles i tre hovedvarianter, teorier tilhørende:-deontologi-Følgsmålet-Etik i dyder. deontologi. Disse teorier er baseret på hvad der betragtes som pligt eller forpligtelse.

Etik deles ofte i normativ etik, dvs. etiske teorier, der fastlægger principper for handling og vurdering, metaetik, der er overvejelser over den normative etiks egenart og begrundelsesmåder, og anvendt etik, der er etiske overvejelser knyttet til bestemte områder såsom medicin, politik, bioteknologi og krig Normativ etikk undersøker hvilke regler eller prinsipper om hvordan vi bør handle, som vi har grunn til å akseptere. Man prøver gjerne å formulere og forsvare generelle retningslinjer for hvordan man bør leve. Innenfor normativ etikk er det i dag tre dominerende teorier: konsekvensialisme, deontologi (pliktetikk), og dydsetikk. 3.